Pilot help

Problém s výkonem letounu při užití automatického nastavení otáček vrtule na Bf109E-4.

Při zrození se jsou oráčky vrtule nastavení na automat 12:00, vrtule ale neudrží otáčky a ty s při startu klesají. Problém je v "zamáčknutém" přepínači ovládače servo motor. Řešení: vypněte automatické nastavení otáček vrtule (indikátor nastavení otáček se začne přetáčet z 12:00 na 8:30), manuálním nastavením proveďte zvýšení otáček vrtule (indikátor nastavení otáček vrtule se zastaví) a opět zapněte automatické nastavení otáček vrtule.

Občas některé ovládací prvky nefungují.

Pravděpodobně máte nastavenu obtížnost se zapnutým anthropomorphic control, které omezuje pilota v ovládání přístrojů dle počtu rukou.

(nepřesnost joysticku může způsobovat nechtěné změny polohy kniplu, která může znemořnit se zapnutým anthropomorphic control znemožnit ovládání)

Nastavení konvergence u britských letadel

Na rozdíl od nastavení zaměřovače v kabině (velikost letounu se nastavuje skrze vzdálenost v yardech a jeho typ) se v nastavené kanónů a kulometů v setting zadává vzdálenost v metrech.

150 yardů = 136 m,

200 yardů = 183 m,

250 yardů = 229 atd.

Nastavení konvergence pro 200 yardů tedy odpovídá 183 m ve vertikále i horizontále a dle cíle by tomu měla odpovídat i velikost nastavitelná na zaměřovači. V základu je na zaměřovači nastaveno rozpětí 34 ft. (Bf 109).

Reflexní zaměřovač málo svítí

Terč reflexního zaměřovače lehce prosvítá a to i když je zaměřovač vypnutý (bug). Zapněte si ho přes [Alt+L].

(s nastavením grafiky na low je zaměřovací kříž méně zřetelný)

Jak nezničit motor při startu (zahřátí provozních kapalin na pracovní teplotu) ?

Správné zahřátí provozních kapalin, před samotným vzletem, je zásadní pro budoucí životnost motoru. Optimální teploty se musí hlídat především u oleje, které by měly u Bf 109 oscilovat mezi 30-75°C a u vody dosahovat 90°C (strana 90 manuálu z 31/01/11, krátkodobě je tyto možné překročit).

Jak nastartovat ?

Startovní procedůra se skládá z několika kroků v závislosti na typu letounu, z nichž lze část vynechat nebo provést v jiném pořadí. Obvykle jde o nastavení trimu, nastavení otáček vrtule na max (indikováno jako 12:00), zapnutí přivodu paliva, pumpu, otevření chaldiče, otevření olejového chladiče, zapnutí vyhřívání pitotovy trubice v případě teplot pod 0°, nastavení přípusti do správné polohy, nastavení bohatosti směsi, přepnutí magneta. (to vše by mělo jít klávesnicí, myší a nebo joystickem, vyjma samotného zapnutí zapalování, které v kokpitu nedoklikáte a budete muset použít klávesnici)

COD - A/C Start

Problém s výkonem letounu.

Prověřte, zda plynová páka dosahuje na dorazu skutečně 100%.

(nakalibrujte joystick nebo plynovou páku)

Postupy pro nouzové opuštění letounu.

U Bf je před samotným pokusem o opuštění letounu třeba odhodit překryt kabiny.

[Ctrl+J] a [Ctrl+E]

U Spitfire je před samotným pokusem o opuštění letounu třeba otevřít nebo odhodit překryt kabiny.

[O] a [Ctrl+E]

[Ctrl+J] a [Ctrl+E]

U G50 je před samotným pokusem o opuštění letounu třeba otevřít překryt kabiny a dvířka.

[O], [O] a [Ctrl+E]

U bombardérů by mělo jít o kombinaci s otevřením nebo odhozením překrytu kabiny.

[O] a [Ctrl+E]

[Ctrl+J] a [Ctrl+E]

Jak a kdy nastavit gyro kompas u britských letadel.

Gyro kompas se nastavuje podle magnetického kompasu a slouží k udržení daného kursu při přeletu z A do B. Nejjednodušší je nastavit ho již na zemi. Nastavuje se buď přímo přes otočný volič nebo klávesami ovládání "Directional Gyro - Decrease" a "Directional Gyro - Increase" v sekci Aircraft (tyto nejsou standardně nastaveny).

Postup 1: Vyrovnejte letoun do přímého směru. Pomocí ovládání "Course Setter - Decrease" a "Course Setter - Increase" otočte číselníkem magnetického kompasu tak, aby sever (N) zapadl do chlívku na protější straně s bíle přetnutou střelkou. Odečtěte hodnotu na bližší (na té méně čitelné) straně magnetického kompasu a nastavte jí na gyro kompas pomocí otočného voliče nebo klávesami ovládání "Directional Gyro - Decrease" a "Directional Gyro - Increase".

Obrázek zachycuje dva snímky, levý je bezprostředně po nastavení magnetického kompasu a směrového gyro kompasu, pravý pak okamžik po změně kurzu a nastavení již jen magnetického kompasu (v té chvíli by měl gyro kompas ukazovat stejnou hodnotu s magnetickým kompasem a jak je vidět i ukazuje).

Postup 2 (vzhledem k tomu, že mají Britové rafičku pro odečítání kurzu na magnetiském kompasu na opačné straně a k tomu naprosto nemožnou kostrukci kompasu, u něhož se předpokládá odečítání hodnot při pohledu shora, tak doporučuji i alternativní variantu postupu): Vyrovnejte letoun do přímého směru. Pomocí ovládání "Course Setter - Decrease" a "Course Setter - Increase" otočte číselníkem magnetického kompasu tak, aby sever (N) zapadl do chlívku na straně s bíle přetnutou střelkou. Odečtěte hodnotu na přední (vzdálenější) straně magnetického kompasu a nastavte jí na gyro kompas pomocí otočného voliče nebo klávesami ovládání "Directional Gyro - Decrease" a "Directional Gyro - Increase".