Obraz

S ohledem na některé specifické vlastnosti (funkčnost a plynulost) doporučuji provést určité konkrétní změny v nastavení. Tyto jsou podbarveny žlutě.

Anti-Aliasing:

  • Off (vyhlazováné nefunguje, vypnout)

  • 1

  • 2

  • 4

  • 8

SSAO (Screen space ambient occlusion)

Visual Effects:

  • Low (bez zobrazení explozí, kouře, prachu, oblačnosti)

  • Medium (kvalita zobrazení explozí, kouře, prachu, oblačnosti; v testovacím scénáři s Very High+SweetFX GTX580 1920x1200 pokles z 32fps na 22fps)

  • High (kvalita zobrazení explozí, kouře, prachu, oblačnosti; v testovacím scénáři s Very High+SweetFX GTX580 1920x1200 pokles z 32fps až na 8fps)

conf.ini

Jak jsou prezentovány parametry nastavitelné přes Nastavení/Obraz v %USERPROFILE%\Documents\1C SoftClub\il-2 sturmovik cliffs of dover\conf.ini (v1.11.20362)