Problémy s opravami

Oficiální a finální záplaty (balíčky) se automaticky instalují přes Steam, jestliže budete instalovat alpha nebo beta záplaty, bude třeba provést některé skryté kroky ručně.

Postup instalace volitelných záplat

  1. Ověřte integritu souborů přes Steam. Toto zajistí, že budete mít poslední oficiální verzi před instalací volitelnéhé záplaty (alpha nebo beta patch).

  2. Neplatí v případě, kdy instalujete beta patch na dřívější verzi beta patch.

  3. Přes Steam deftagmentujte soubory Cliffs of Dover (u SSD není potřeba, defragmentací znížíte životnost média, která je definována počtem zápisů).

   • V Library, RMB na IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover, LMB na "Properties".

   • V okně "Properties" zvolte záložku "Local Files"

   • LMB na "Defragment cache files"

   • Čekejte než se po skončení defragmentace zobrazí zpráva s nabídkou detailního reportu o fragmentaci.

  4. V adresáři %USERPROFILE%\Documents\1C SoftClub\il-2 sturmovik cliffs of dover\cache\ [Windows 7, Steam] smažte veškerý obsah včetně obsahu podadresáře shaders.

  5. Vypněte automatické aktualizace

    • V Library, RMB na IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover, LMB na "Properties".

    • V okně "Properties" zvolte záložku "Updates"

    • Přepněte "Automatic updates" z "Always keep this game up to dete" na "Do not automatic update this game"

  6. Raději vypněte Steam, probíhající synchronizace v Cloudu (při patchování) by mohla nahrát nekompatibilní nastavení konfigurace.

  7. Rozbalte volitelný záplatu (patch) do hlavního adresáře se simulátorem %PROGRAMFILES%\Steam\steamapps\common\il-2 sturmovik cliffs of dover\ [Windows 7, Steam], nebo do podadrešáře v případě takových instrukcí u záplaty (při dotazu na přepsání existujících souborů zvolte "Yes").

  8. Spusťte COD vyčkejte, až se znovu obnoví smazaná cache s korektními soubory pro novou verzi.

  9. Krátce se proleťte přes "quick mission", aby se vynutilo nahrání čehokoliv do cache.

  10. Načtěte nastavení ovládání a opětovně ho uložte (nová verze by si nemusela rozumět se starým konfiguračním souborem).

  11. Uložte nastavení grafiky v Options/Video/Video options (nová verze by si nemusela rozumět se starým konfiguračním souborem).

  12. Vypněte IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover (selhání hry neuloží konfiguraci a neprovedení korektního vypnutí může způsobit problémy).

Od tohoto okamžiku by mělo již dojít k bezpečnému spuštění hry.

Zdroj: http://forum.1cpublishing.eu/showpost.php?p=420214&postcount=178, Steam help a tak různě.

Další možné problémy

Problémy mohou nastat v nekompatibilních uživatelských konfiguračních souborech %USERPROFILE%\Documents\1C SoftClub\il-2 sturmovik cliffs of dover\ [Windows 7, Steam]. Pokusem o jejich opětovné uložení na již aktualizované verzi by mělo dojít ke kontrole konfigurace a odstranění potíží. Ne ve všech případech to ale nutné bude.

Instalace patch může změnit vámi předdefinované nastavení obtížnosti v offline nebo při zakládání serveru.