Nastavení

Z důvodu nefunkčního nastavení vyhlazování, jak na úrovni grafických ovladačů tak v nastavení ve hře, doporučujeme vypnout jakékoliv nastavení vyhlazování

Nastavení / Obraz / Anti-Aliasing: vypnout

nVidia Control Panel / Program Settings / launcher.exe / Anti-Aliasing Mode = Off

a použít pro tento účel jeden z následujících neoficiálních nástrojů

Neoficiální modifikace

Vylepšení vzhledu přes SMAA (vyhlazování)

SweetFX je nekompatibilní s TeamSpeak 3 Overlay Plugin (s aktivovaným pluginem přestane launcher.exe pracovat již při pokusu o spuštění CloD)


SweetFX_by_CeeJay.dk SMAA_PRESET_ULTRA using Les Neutral6 Settings.zip

Effects included:

  • SMAA Anti-aliasing : Anti-aliases the image using the SMAA technique - see http://www.iryoku.com/smaa/

  • LumaSharpen : Sharpens the image, making details easier to see

  • Bloom : Makes strong lights bleed their light into their surroundings

  • HDR : Mimics an HDR tonemapped look

  • Technicolor : Makes the image look like it was processed using a three-strip Technicolor process - see http://en.wikipedia.org/wiki/Technicolor

  • Cineon DPX : Makes the image look like it was converted from film to Cineon DPX. Can be used to create a "sunny" look.

  • Lift Gamma Gain : Adjust brightness and color of shadows, midtones and highlights (avoids clipping)

  • Tonemap : Adjust gamma, exposure, saturation, bleach and defog. (may cause clipping)

  • Vibrance : Intelligently saturates (or desaturates if you use negative values) the pixels depending on their original saturation.

  • Curves : Contrast adjustments using S-curves.

  • Sepia : Sepia tones the image - see http://en.wikipedia.org/wiki/Sepia_tone#Sepia_toning

  • Vignette : Darkens the edges of the image to make it look more like it was shot with a camera lens. - see http://en.wikipedia.org/wiki/Vignetting )

  • Dither : Applies dithering to simulate more colors than your monitor can display. This lessens banding artifacts - see http://en.wikipedia.org/wiki/Ditheri...age_processing )

  • Splitscreen : Enables the before-and-after splitscreen comparison mode.

Vylepšení vzhledu přes FXAA (vyhlazování)

FXAA_PPI_Rev_37 using Les Neutral6 Settings as default + Les Neutral3 & 5 & Preferred Settings.zip

  • FXAA Anti-aliasing

  • Beta verze pro DirectX 10

  • Může být nekompatibilní s ostatními způsoby vyhlazování