Nastavitelné analogové osy

Postup přiřazení osy joysticku

  • Option

  • Controls

  • Přepnout se tlačítkem "Axes" na nastavení os joysticku

  • Zvolit kategorii [Aircraft, Turret, Vehicle]

  • Ve sloupku "Command" dvakrát kliknout levým myším tlačítkem u zvoleného ovládacího prvku

  • Ve chvíli zobrazení dialogu "Set Command" pohnout pákou v požadovaném směru (automaticky se dolpní jázev joysticku s číslem a označením osy)

  • přes "Apply" nastavit provedené změny a přes "Save As" uložit do vlastního souboru na disk

Analogové osy Aircraft

Analogové osy Turret

Yaw

Pitch

Analogové osy Vehicle

Power