Cliffs of Dover‎ > ‎Nastavení‎ > ‎

Obraz

S ohledem na některé specifické vlastnosti (funkčnost a plynulost) doporučuji provést určité konkrétní změny v nastavení. Tyto jsou podbarveny žlutě.

Anti-Aliasing:
  • Off (vyhlazováné nefunguje, vypnout)
  • 1
  • 2
  • 4
  • 8
SSAO (Screen space ambient occlusion)

Visual Effects:
  • Low (bez zobrazení explozí, kouře, prachu, oblačnosti)
  • Medium (kvalita zobrazení explozí, kouře, prachu, oblačnosti; v testovacím scénáři s Very High+SweetFX GTX580 1920x1200 pokles z 32fps na 22fps)
  • High (kvalita zobrazení explozí, kouře, prachu, oblačnosti; v testovacím scénáři s Very High+SweetFX GTX580 1920x1200 pokles z 32fps až na 8fps)

conf.ini

Jak jsou prezentovány parametry nastavitelné přes Nastavení/Obraz v %USERPROFILE%\Documents\1C SoftClub\il-2 sturmovik cliffs of dover\conf.ini (v1.11.20362)

[BOB] off on/1
EpilepsyFilter 0 1
[core]
very high high medium low very low off on/1 2 3 4 8
RandSeed 0 0 0 0 0
TexQual 3 2 1 0 0
TexFlags.PolygonStipple 0 0 0 0 0
Shadows 1 1 0 0 0
SpecularLight 2 2 2 2 2
DiffuseLight 2 2 2 2 2
DynamicalLights 1 1 1 1 1
MeshDetail 2 2 1 0 0
LandShading 2 2 1 0 0
LandDetails 2 2 1 0 0
Sky 3 3 3 3 3
Forest 4 3 2 1 0
VisibilityDistance 3 3 3 3 3
LandGeom 2 2 2 2 2
DrawCollisions 1 1 1 1 1
Water -1 -1 -1 -1 -1
Effects 2 1 1 0 0
EffFlags.Light 1 1 1 1 1
EffFlags.SpriteRender 0 0 0 0 0
Grass 3 3 -1 -1 -1
CordEffect 1 1 1 1 1
UseFog 0 0 0 0 0
UseLandCube 1 1 1 1 1
UseLandConnectedObject 1 1 1 1 1
LinearObjectManager 1 1 1 1 1
Roads 1 1 1 -1 -1
Sun 1 1 1 1 1
Clouds 1 1 1 1 1
EffFlags.LightSpritesProj 1 1 1 1 1
ShadowMapSize 5 5 5 5 5
TexFlags.AsyncLoad 1 1 1 1 1
TexFlags.ShowTexture 0 0 0 0 0
SimpleMesh.SWTransform 0 0 0 0 0
SimpleMesh.QuadTreeClip 1 1 1 1 1
SimpleMesh.InstancingHW 1 1 1 1 1
EffFlags.LightContextSprites 1 1 1 1 1
CloudsFlags.Detailed 1 1 1 1 1
TexFlags.CreateHDR 1 1 1 1 1
Decals 2 2 1 0 0
EffFlags.SWLight 0 0 0 0 0
TexFlags.CockpitOnePass 0 0 0 0 0
MegaTexture 0 0 0 0 0
TexFlags.Reflection 0 0 0 0 0
RenderTargetQual 3 3 3 3 3
MSAA 0 1 2 3 4
MeshStatics 3 2 1 0 0
MeshStaticsDetail 4 3 2 1 0
SimpleMesh.QTNoCompose 0 0 0 0 0
MeshFirstLod 0 0 0 0 0
MeshShowLod 0 0 0 0 0
SpawnHumans 0 0 0 0 0
TexFlags.SSAO 0 1
TexFlags.VSync 0 1
TexFlags.FastTransparency 1 1 1 1 1

Comments