Nastavitelné analogové osy

Postup přiřazení osy joysticku

  • Option
  • Controls
  • Přepnout se tlačítkem "Axes" na nastavení os joysticku
  • Zvolit kategorii [Aircraft, Turret, Vehicle]
  • Ve sloupku "Command" dvakrát kliknout levým myším tlačítkem u zvoleného ovládacího prvku
  • Ve chvíli zobrazení dialogu "Set Command" pohnout pákou v požadovaném směru (automaticky se dolpní jázev joysticku s číslem a označením osy)
  • přes "Apply" nastavit provedené změny a přes "Save As" uložit do vlastního souboru na disk

Analogové osy Aircraft

Elevator
Rudder
Aileron Trim
Elevator Trim
Rudder Trim


Landing Flasp
Landing-Edge Slats
Undercarriage
Whelel Brakes
Left Wheel Brakes
Right Wheel Brakes
Airbrake

Bomb Bay Doors

ImpellerThrottle

Throttle War Emergency Power

Propellor Pitch

Mixture

Radiator

Oil Radiator

Supercharger

Carburettor HeatThrottle #1

Throttle #2

Throttle #3

Throttle #4

Throttle #5

Throttle #6

Throttle #7

Throttle #8

Propellor Pitch #1

Propellor Pitch #2

Propellor Pitch #3

Propellor Pitch #4

Propellor Pitch #5

Propellor Pitch #6

Propellor Pitch #7

Propellor Pitch #8

Mixture #1

Mixture #2

Mixture #3

Mixture #4

Mixture #5

Mixture #6

Mixture #7

Mixture #8

Radiator #1

Radiator #2

Radiator #3

Radiator #4

Radiator #5

Radiator #6

Radiator #7

Radiator #8

Oil Radiator #1

Oil Radiator #2

Oil Radiator #3

Oil Radiator #4

Oil Radiator #5

Oil Radiator #6

Oil Radiator #7

Oil Radiator #8

Supercharger #1

Supercharger #2

Supercharger #3

Supercharger #4

Supercharger #5

Supercharger #6

Supercharger #7

Supercharger #8

Carburettor Heat #1

Carburettor Heat #2

Carburettor Heat #3

Carburettor Heat #4

Carburettor Heat #5

Carburettor Heat #6

Carburettor Heat #7

Carburettor Heat #8Fuel Cock #1

Fuel Cock #2

Fuel Cock #3

Fuel Cock #4

Analogové osy Turret

Yaw

PitchAnalogové osy Vehicle

Power


Comments