Cliffs of Dover‎ > ‎

Nastavení ovládání

Nastavení ovládání je dost složité (oproti předchozí generaci a vlastně i většině bojových simulátorů z druhé světové), ale od toho máme mozek, aby když najdeme v seznamu Radiator, Oil Radiator, Hand pump a nebo Pitot Heater a nebude zrovna nad nulou ... Pro ostatní nechť je seznam dobrým vodítkem k rozluštění podivného pořadí ovládacích prvků v nastavení hry s takřka nečitelnou velikostí textu s více jak 400 řádky v sekci Aircraft.

Základní nastavení kláves,

uložené v souboru [confUser.ini], nemá nakonfigurované některé významné prvky pro ovládání letounu (vypraporování vrtule, nastavení směsi) a jiné pro let významné ovládací prvky jsou naopak složité kombinace (například trimování) na úkor nastavení ovládání pohledů, či chatu a jiných pro let ne tak významných ovládacích prvků, proto třetí sloupek obsahuje i doporučení. Některé základní klávesy jsou zde pak proškrtané jako zbytečné (pro přepínání desítek pohledů při přehrávání *.trk je vhodnější použít speciální nastavení). Seznam kláves je řazen tak jako ve verzi 1.06 včetně mezer.
Základní nastavení analogových os joysticků nemusí odpovídat každé z konfigurací vzhledem k různému počtu připojených joysticků, plynových pák a pedálů, proto je neuvádíme.

Game

Activate Console
Paste Console
Exit Game Alt F4
Exit Game Alt X
Pause P
Take ScreenShot Print Screen

General

Use Item
Fire Current Weapon Mouse Left
Reload
Bail Out Control E

Toggle Canopy / Hatch / Door Control Space
Close Canopy / Hatch / Door Control O
Open Canopy / Hatch / Door O
Jettison Canopy / Hatch / Door Control J

Decrease Primary Illumination
Toggle Primary Cockpit Illumination Control L
Increase Primary Illumination
Toggle Primary Cockpit Illumination Control L
Increase Primary Illumination
Decrease Secondary Illumination
Toggle Secondary Cockpit Illumination Shift L
Increase Secondary Illumination
Decrease Gunsight Illumination
Toggle Gunsight Illumination Alt L
Increase Gunsight Illumination
Stopwatch Control
Alternate Voltamperemeter Mode

Toggle AI A
Map M

Aircraft

Originál Doporučení
Elevator Up Full Up
Elevator Up One Notch
Elevator Center
Elevator Down One Notch
Elevator Down Full Down
Aileron Up Full Left
Aileron Up One Notch
Aileron Center
Aileron Down One Notch
Aileron Down Full Right
Full Left Rudder Z
Left Rudder One Notch
Center Rudder
Right Rudder One Notch
Full Right Rudder X
Trim Elevator Nose-Up Shift Up K
Reset Elevator Trim
Trim Elevator Nose-Down Shift Down I
Trim Aileron Left Shift Left ,
Reset Aileron Trim
Trim Aileron Right Shift Right .

Trim Rudder Left Control Z J
Reset Rudder Trim
Trim Rudder Right Control X L

Toggle Landing Flaps
Lower Landing Flaps Position V
Raise Landing Flaps Position F
Toggle Leading-Edge Slats
Retract Leading-Edge Slats
Extend Leading-Edge Slats
Toggle Undercarriage G
Raise Undercarriage
Lower Undercarriage
Manually Raise Undercarriage
Manually Lower Undercarriage
Engage Undercarriage Emergency System Control G
Full Wheel Brakes B
Full Left Wheel Brake
Z
Full Right Wheel Brake X
Toggle Airbrake Joystick+Key 15
Retract Airbrake
Extend Airbrake
Toggle Bomb Bay Doors Control B
Close Bomb Bay Doors
Open Bomb Bay Doors

Toggle Impeller
Close Impeller
Extend Impeller

Course Autopilot - Cycle Modes
Course Autopilot - Previous Mode
Course Autopilot - Next Mode
Course Autopilot - Adjust Course Left
Course Autopilot - Adjust Course Right
Course Autopilot - Disable

Fire Guns (Machine Guns) Space
Fire Guns (Cannon) Joystick 1+Key 1
Fire Guns (Machine Guns + Cannon) Joystick 2+Key 0
Fire Weapons (Rockets) Joystick 1+Key 3
Drop Ordnance (Bombs) Joystick+Key 14

Decrease Sight Distance Control NumPad-2
Increase Sight Distance Control NumPad-8
Adjust Sight Left Control NumPad-4
Adjust Sight Right Control NumPad-6
Decrease Sight Altitude Control NumPad-3
Increase Sight Altitude Control NumPad-9
Decrease Sight Velocity Control NumPad-1
Increase Sight Velocity Control NumPad-7
Toggle Bombsight Automation Control NumPad-5
Toggle Gunsight Dimmer

Toggle Bombs Armed Control W
Toggle Bomb Distributor Short Delay
Select Previous Bomb Bay
Select Next Bomb Bay
Previous Bomb Distributor Mode
Next Bomb Distributor Mode
Decrease Bomb Distributor Salvo Quantity
Increase Bomb Distributor Salvo Quantity
Decrease Bomb Distributor Delay
Increase Bomb Distributor Delay
Safely Jettison Bombs

Toggle Gunpods

Toggle Selected Engine(s) I

Magnetos Previous
Magnetos Next
Magnetos on #1 Engine - Previous
Magnetos on #1 Engine - Next
Magnetos on #2 Engine - Previous
Magnetos on #2 Engine - Next
Magnetos on #3 Engine - Previous
Magnetos on #3 Engine - Next
Magnetos on #4 Engine - Previous
Magnetos on #4 Engine - Next
Magnetos on #5 Engine - Previous
Magnetos on #5 Engine - Next
Magnetos on #6 Engine - Previous
Magnetos on #6 Engine - Next
Magnetos on #7 Engine - Previous
Magnetos on #7 Engine - Next
Magnetos on #8 Engine - Previous
Magnetos on #8 Engine - Next
Magneto #1 - Off
Magneto #1 - On
Magneto #1 - Toggle
Magneto #2 - Off
Magneto #2 - On
Magneto #2 - Toggle
Magneto #1 on #1 Engine - Off
Magneto #1 on #1 Engine - On
Magneto #1 on #1 Engine - Toggle
Magneto #2 on #1 Engine - Off
Magneto #2 on #1 Engine - On
Magneto #2 on #1 Engine - Toggle
Magneto #1 on #2 Engine - Off
Magneto #1 on #2 Engine - On
Magneto #1 on #2 Engine - Toggle
Magneto #2 on #2 Engine - Off
Magneto #2 on #2 Engine - On
Magneto #2 on #2 Engine - Toggle
Magneto #1 on #3 Engine - Off
Magneto #1 on #3 Engine - On
Magneto #1 on #3 Engine - Toggle
Magneto #2 on #3 Engine - Off
Magneto #2 on #3 Engine - On
Magneto #2 on #3 Engine - Toggle
Magneto #1 on #4 Engine - Off
Magneto #1 on #4 Engine - On
Magneto #1 on #4 Engine - Toggle
Magneto #2 on #4 Engine - Off
Magneto #2 on #4 Engine - On
Magneto #2 on #4 Engine - Toggle
Magneto #1 on #5 Engine - Off
Magneto #1 on #5 Engine - On
Magneto #1 on #5 Engine - Toggle
Magneto #2 on #5 Engine - Off
Magneto #2 on #5 Engine - On
Magneto #2 on #5 Engine - Toggle
Magneto #1 on #6 Engine - Off
Magneto #1 on #6 Engine - On
Magneto #1 on #6 Engine - Toggle
Magneto #2 on #6 Engine - Off
Magneto #2 on #6 Engine - On
Magneto #2 on #6 Engine - Toggle
Magneto #1 on #7 Engine - Off
Magneto #1 on #7 Engine - On
Magneto #1 on #7 Engine - Toggle
Magneto #2 on #7 Engine - Off
Magneto #2 on #7 Engine - On
Magneto #2 on #7 Engine - Toggle
Magneto #1 on #8 Engine - Off
Magneto #1 on #8 Engine - On
Magneto #1 on #8 Engine - Toggle
Magneto #2 on #8 Engine - Off
Magneto #2 on #8 Engine - On
Magneto #2 on #8 Engine - Toggle

Toggle Automatic Radiator Control R
Close Radiator 5
Open Radiator 6
Radiator #1 - Close
Radiator #1 - Open
Radiator #2 - Close
Radiator #2 - Open
Radiator #3 - Close
Radiator #3 - Open
Radiator #4 - Close
Radiator #4 - Open
Radiator #5 - Close
Radiator #5 - Open
Radiator #6 - Close
Radiator #6 - Open
Radiator #7 - Close
Radiator #7 - Open
Radiator #8 - Close
Radiator #8 - Open

Close Oil Radiator Down
Open Oil Radiator Up
Oil Radiator #8 - Close
Oil Radiator #8 - Open
Oil Radiator #7 - Close
Oil Radiator #7 - Open
Oil Radiator #6 - Close
Oil Radiator #6 - Open
Oil Radiator #5 - Close
Oil Radiator #5 - Open
Oil Radiator #4 - Close
Oil Radiator #4 - Open
Oil Radiator #3 - Close
Oil Radiator #3 - Open
Oil Radiator #2 - Close
Oil Radiator #2 - Open
Oil Radiator #1 - Close
Oil Radiator #1 - Open

Fire Extinguisher 9

Throttle 0%
Throttle 10%
Throttle 20%
Throttle 30%
Throttle 40%
Throttle 50%
Throttle 60%
Throttle 70%
Throttle 80%
Throttle 90%
Throttle 100%
Throttle War Emergency Power W
Decrease Throttle Underscore
Increase Throttle Equals

Toggle War Emergency Power Backspace
Boost Cut-Out T

Slow-Running Cut-Out Control T
#1 Slow-Running Cut-Out
#2 Slow-Running Cut-Out
#3 Slow-Running Cut-Out
#4 Slow-Running Cut-Out
#5 Slow-Running Cut-Out
#6 Slow-Running Cut-Out
#7 Slow-Running Cut-Out
#8 Slow-Running Cut-Out

Propellor Pitch 0%
Propellor Pitch 10%
Propellor Pitch 20%
Propellor Pitch 30%
Propellor Pitch 40%
Propellor Pitch 50%
Propellor Pitch 60%
Propellor Pitch 70%
Propellor Pitch 80%
Propellor Pitch 90%
Propellor Pitch 100%
Decrease Propellor Pitch Joystick+Key 2
Increase Propellor Pitch Joystick+Key 0
Toggle Propellor Pitch Automation Joystick+Key 3
Feather Propellor Control F

#1 Propellor Pitch - Decrease
#1 Propellor Pitch - Increase
#2 Propellor Pitch - Decrease
#2 Propellor Pitch - Increase
#3 Propellor Pitch - Decrease
#3 Propellor Pitch - Increase
#4 Propellor Pitch - Decrease
#4 Propellor Pitch - Increase
#5 Propellor Pitch - Decrease
#5 Propellor Pitch - Increase
#6 Propellor Pitch - Decrease
#6 Propellor Pitch - Increase
#7 Propellor Pitch - Decrease
#7 Propellor Pitch - Increase
#8 Propellor Pitch - Decrease
#8 Propellor Pitch - Increase

Mixture Lean
Mixture 10%
Mixture 20%
Mixture 30%
Mixture 40%
Mixture 50%
Mixture 60%
Mixture 60%
Mixture 70%
Mixture 80%
Mixture 90%
Mixture Rich
Decrease Mixture
Increase Mixture

Selected Carburettor Heat - Decrease
Selected Carburettor Heat - Increase
Selected Carburettor Heat - Toggle
#1 Carburettor Heat - Decrease
#1 Carburettor Heat - Increase
#1 Carburettor Heat - Toggle
#2 Carburettor Heat - Decrease
#2 Carburettor Heat - Increase
#2 Carburettor Heat - Toggle
#3 Carburettor Heat - Decrease
#3 Carburettor Heat - Increase
#3 Carburettor Heat - Toggle
#4 Carburettor Heat - Decrease
#4 Carburettor Heat - Increase
#4 Carburettor Heat - Toggle
#5 Carburettor Heat - Decrease
#5 Carburettor Heat - Increase
#5 Carburettor Heat - Toggle
#6 Carburettor Heat - Decrease
#6 Carburettor Heat - Decrease
#6 Carburettor Heat - Increase
#6 Carburettor Heat - Toggle
#7 Carburettor Heat - Decrease
#7 Carburettor Heat - Increase
#7 Carburettor Heat - Toggle
#8 Carburettor Heat - Decrease
#8 Carburettor Heat - Increase
#8 Carburettor Heat - Toggle

Selected Supercharger - Previous Step
Selected Supercharger - Next Step
Selected Supercharger Cycle
#1 Supercharger - Previous Step
#1 Supercharger - Previous Step
#1 Supercharger - Next Step
#1 Supercharger - Cycle
#2 Supercharger - Previous Step
#2 Supercharger - Next Step
#2 Supercharger - Cycle
#3 Supercharger - Previous Step
#3 Supercharger - Next Step
#3 Supercharger - Cycle
#4 Supercharger - Previous Step
#4 Supercharger - Next Step
#4 Supercharger - Cycle
#5 Supercharger - Previous Step
#5 Supercharger - Next Step
#5 Supercharger - Next Step
#5 Supercharger - Cycle
#6 Supercharger - Previous Step
#6 Supercharger - Next Step
#6 Supercharger - Cycle
#7 Supercharger - Previous Step
#7 Supercharger - Next Step
#7 Supercharger - Cycle
#8 Supercharger - Previous Step
#8 Supercharger - Next Step
#8 Supercharger - Cycle

Fuel Cock #1 - Prev. Position
Fuel Cock #1 - Next Position
Fuel Cock #1 - Toggle Control I
Fuel Cock #2 - Prev. Position
Fuel Cock #2 - Next Position
Fuel Cock #2 - Toggle
Fuel Cock #3 - Prev. Position
Fuel Cock #3 - Next Position
Fuel Cock #3 - Toggle
Fuel Cock #4 - Prev. Position
Fuel Cock #4 - Next Position
Fuel Cock #4 - Toggle
Fuel Cock #5 - Prev. Position
Fuel Cock #5 - Next Position
Fuel Cock #5 - Toggle
Fuel Cock #6 - Prev. Position
Fuel Cock #6 - Next Position
Fuel Cock #6 - Toggle
Fuel Cock #7 - Prev. Position
Fuel Cock #7 - Next Position
Fuel Cock #7 -Toggle
Fuel Cock #8 - Prev. Position
Fuel Cock #8 - Next Position
Fuel Cock #8 - Toggle

Toggle Horizontal Stablizier
Lock Tail Skid
Pitot Heater Off
Pitot Heater Toggle Control P
Pitot Heater On
Stop Motor Compressor
Start Motor Compressor
Close Side Window
Toggle Side Window
Open Side Window
Operate Hand Pump
Jettison Tanks
Hook / Unhook to Mothership
Fold Wings
Arrestor Hook
Signal Ground Crew to Move Brake Shoes
Jump Between Pilot and Selected Position Control C

Select All Engines Shift Back Quote
Deselect All Engines
Select Left Engine(s)
Select Right Engine(s)
Select #1 Engine Shift 1
Select #2 Engine Shift 2
Select #3 Engine Shift 3
Select #4 Engine Shift 4
Select #5 Engine Shift 5
Select #6 Engine Shift 6
Select #7 Engine Shift 7
Select #8 Engine Shift 8
Toggle All Engine(s) Selection
Toggle Left Engine(s) Selection
Toggle Right Engine(s) Selection
Toggle #1 Engine Selection
Toggle #2 Engine Selection
Toggle #3 Engine Selection
Toggle #4 Engine Selection
Toggle #5 Engine Selection
Toggle #6 Engine Selection
Toggle #7 Engine Selection
Toggle #8 Engine Selection

Autorudder: Off Joystick+Key 12 Joystick+Key 18
Autorudder: Low Joystick+Key 12 Joystick+Key 17
Autorudder: High Joystick+Key 12 Joystick+Key 16

Cylinder Head Temperature Previous Sender
Cylinder Head Temperature Next Sender
Adjust Altimeter - Minus
Adjust Altimeter - Plus
Adjust Anemometer - Minus
Adjust Anemometer - Plus
Directional Gyro - Decrease
Directional Gyro - Increase
Course Setter - Decrease
Course Setter - Increase
Fuel Contents Gauge Selector - Previous
Fuel Contents Gauge Selector - Toggle
Fuel Contents Gauge Selector - Next
Contents Gauge Selector 1 - Previous
Contents Gauge Selector 1 - Toggle
Contents Gauge Selector 1 - Next
Contents Gauge Selector 2 - Previous
Contents Gauge Selector 2 - Toggle
Contents Gauge Selector 2 - Next

Decrease Radio Transceiver Frequency
Increase Radio Transceiver Frequency
Decrease Primary Radio Navigation Frequency
Increase Primary Radio Navigation Frequency
Decrease Secondary Radio Navigation Frequency
Increase Secondary Radio Navigation Frequency

Mouse Control Mouse Left

Turret

Toggle Park Position Control O
Cruise Position
Firing Position

Move Mount Up Up
Move Mount Down Down
Move Mount Left Left
Move Mount Right Right

Move Gun Up Shift Up
Move Gun Down Shift Down
Move Gun Left Shift Left
Move Gun Right Shift Right

View

Manned Position #1 Alt 1
Manned Position #2 Alt 2
Manned Position #3 Alt 3
Manned Position #4 Alt 4
Manned Position #5 Alt 5
Manned Position #6 Alt 6
Manned Position #7 Alt 7
Manned Position #8 Alt 8
Manned Position #9 Alt 9
Change Manned Position Shift C
Take Control Of Slelected AI Aircraft Alt F1
Insight View F1
Glance at Dashboard
Next Manned Position C
External View Alt F2
External View F2
External Padlock - Enemy Aircraft F6
External View - Nearest Enemy Aircraft Alt F6
External View - Nearest Enemy Vehicle Alt F7
External Padlock - Enemy Vehicle F7
External Flyby F3
External View - Follow F8
External Padlock - Friendly Vehicle Shift F6
External Padlock - Friendly Vehicle Shift F7
External View - Cycle Friendly Targets
External View - Cycle Armament
External View - Cycle Enemy Targets Control F2
External View - Cycle Enemy Vehicles
External View - Cycle Enemy Aircraft
External View - Cycle Enemy Ships
External View - Cycle Friendly Vehicles
External View - Cycle Friendly Aircraft Shift F2
External View - Cycle Friendly Ships
Padlock View F4
Padlock View - Forward Joystick 2+Key 3
External Padlock - Friendly Aircraft Shift F4
External Padlock - Friendly Vehicle Shift F5
Padlock View - Vehicle F5
Padlock View - Next U
Padlock View - Previous Y
Previous Manned Position Control C
Lean to Gunsight Shift F1
Toggle Cockpit Control F1
Toggle Mirror M
Raise Seat

Camera

Interact with Interface Overlay Alt Mouse Left
Hold to Adjust Field of View Mouse 5
Field of View 30° Delete
Field of View 70° End
Field of View 90° PageDown
Hold to Zoom Camera Mouse Right
Hold to Offset Camera Mouse Left
Reset View Numpad/
Camera Control in Independent Mode Mouse Middle
Toggle Independent Mode F10
Toggle TrackIR

In-Game Time

Reset In-Game Time to Normal Quote
Decelerate In-Game Time Open Bracket
Accelerate In-Game Time Close Bracket

Comms

Open Orders Panel Tab
Backspace Backspace
Close Orders Panel Escape
Enter Enter
Expand Selected Order Panel Control
Issue Order #0 0
Issue Order #1 1
Issue Order #2 2
Issue Order #3 3
Issue Order #4 4
Issue Order #5 5
Issue Order #6 6
Issue Order #7 7
Issue Order #8 8
Issue Order #9 9
Select Order Alt

Chat

Cycle Recepients
Send Message
Flash Net Stats
Toggle Net Stats

Vehicle

Fire Current Weapon Space
Accelerate Up
Brake Down
Turn Left Left
Turn Right Right
Stop Movement
Start Movement
Toggle Direction Alt D
Toggle Hand Brake

Builder

Add Branch Control B
Delete Waypoint Alt Left
Battle Area A Mouse Left
Break
Previous Item In Category PageUp
First Item In Category Home
Change PageDown
Change+ End
Copy Control C
Create Roads
Cursor Backspace
Cursor Tab
Cut Control X
Delete
Delete Control Mouse Right
Delete Delete
Delete NumPad.
Add Waypoint Alt Right
Free View Enter
Insert
Insert NumPad-0
Insert Control Mouse Left
Insert Insert
Toggle Landscape F10
Load Mission
Normal Land
Move Object Mouse Left
Paste Control V
Play Mission
Pop-up Menu Mouse Right
Redo Control Y
Reset Object Orientation NumPad-5
Reset Angle 90 NumPad-8
Select Alt Mouse Right
Select Alt Mouse Left
Show Distance
Show Insert
Rotate Object 15° Right NumPad-6
Rotate Object 15° Left NumPad-4
Rotate Object 30° Right NumPad-3
Rotate Object 30° Left NumPad-1
Rotate Object 5° Right NumPad-9
Rotate Object 5° Left NumPad-7
Straight Spline
Align To Land
Undo Control Z
Deselect Alt Control
World Zoom Shift Mouse Left
Podřízené stránky (1): Nastavitelné analogové osy
Comments