Cliffs of Dover‎ > ‎

Nastavení

Z důvodu nefunkčního nastavení vyhlazování, jak na úrovni grafických ovladačů tak v nastavení ve hře, doporučujeme vypnout jakékoliv nastavení vyhlazování 
Nastavení / Obraz / Anti-Aliasing: vypnout
nVidia Control Panel / Program Settings / launcher.exe / Anti-Aliasing Mode = Off
a použít pro tento účel jeden z následujících neoficiálních nástrojů

Neoficiální modifikace

Vylepšení vzhledu přes SMAA (vyhlazování)

SweetFX je nekompatibilní s TeamSpeak 3 Overlay Plugin (s aktivovaným pluginem přestane launcher.exe pracovat již při pokusu o spuštění CloD)
SweetFX Off SweetFX On
SweetFX Off-On

Effects included:
 • SMAA Anti-aliasing : Anti-aliases the image using the SMAA technique - see http://www.iryoku.com/smaa/
 • LumaSharpen : Sharpens the image, making details easier to see
 • Bloom : Makes strong lights bleed their light into their surroundings
 • HDR : Mimics an HDR tonemapped look
 • Technicolor : Makes the image look like it was processed using a three-strip Technicolor process - see http://en.wikipedia.org/wiki/Technicolor
 • Cineon DPX : Makes the image look like it was converted from film to Cineon DPX. Can be used to create a "sunny" look.
 • Lift Gamma Gain : Adjust brightness and color of shadows, midtones and highlights (avoids clipping)
 • Tonemap : Adjust gamma, exposure, saturation, bleach and defog. (may cause clipping)
 • Vibrance : Intelligently saturates (or desaturates if you use negative values) the pixels depending on their original saturation.
 • Curves : Contrast adjustments using S-curves.
 • Sepia : Sepia tones the image - see http://en.wikipedia.org/wiki/Sepia_tone#Sepia_toning
 • Vignette : Darkens the edges of the image to make it look more like it was shot with a camera lens. - see http://en.wikipedia.org/wiki/Vignetting )
 • Dither : Applies dithering to simulate more colors than your monitor can display. This lessens banding artifacts - see http://en.wikipedia.org/wiki/Ditheri...age_processing )
 • Splitscreen : Enables the before-and-after splitscreen comparison mode.

Vylepšení vzhledu přes FXAA (vyhlazování)

 • FXAA Anti-aliasing
 • Beta verze pro DirectX 10
 • Může být nekompatibilní s ostatními způsoby vyhlazování

Podřízené stránky (1): Obraz
Comments